VÝSLEDKY / RESULTS

VÝSLEDKY

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKS 4.5.2018

EURO SAMOYED SHOW 5.5.2018

 

RESULTS

SPECIALTY CLUB SHOW SKS 4.5.2018

EURO SAMOYED SHOW 5.5.2018